Verdieping Systemisch Werk in de groep

In de 4 dagen basis training "Systemisch Werk in het onderwijs" heb je gewerkt met de Systemische Wetten. 

Kijk je nog steeds met je Systemische bril? Je hebt ontdekt welke boodschappen je uit je jeugd hebt meegekregen. Ervaar je nog steeds de versterkende boodschappen? Je hebt ook gekeken naar je eigen plek in jouw systeem van herkomst. En wat dat zegt over jouw plek in je team en je werk in je groep? 

Daarnaast heb je veel praktische voorbeelden gekregen over hoe je hier in je eigen groep mee om kunt gaan. We hopen dat je met plezier terug kijkt op deze mooie dagen en er vooral veel mee werkt. 

In deze 2 daagse ga je nog meer concreet met de processen in je groep aan de slag. We gaan ook praktisch met je eigen casussen aan de gang. We zullen situaties gaan opstellen, zodat de wetten en dynamieken duidelijk worden. We zullen veel oefenen, zodat je vertrouwd raakt om zichtbaar te krijgen/ maken wat onderhuids/ in de onderstroom speelt.

Je zult dit ook met je leerlingen/ collega's gaan doen. Kortom wat je geleerd hebt ga je nu allemaal concreet gebruiken in je dagelijkse praktijk. Elke dag kun je kort pestsituaties, ruzies, groepsdruk, onderlinge irritaties, maar ook vriendschappen opstellen om dat wat steeds weer stagneert blijvend in beweging te krijgen.    

 De data van de aankomende trainingen kunt u vinden onder het kopje Agenda.