Training Verdieping Systemisch Werk in je groep -> Verdieping 2023
• Vrijdag 20 januari 2023
• Dinsdag 19 september 2023

Training 2023-2 Steeds van 9.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur)
• Dinsdag 10 oktober 2023
• Vrijdag 3 november 2023
• Dinsdag 21 november 2023
• Vrijdag 15 december 2023


Training 2024-1 Steeds van 9.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur)
• Dinsdag 13 februari 2024
• Vrijdag 8 maart 2024
• Dinsdag 2 april 2024
• Vrijdag 26 april 2024


Training 2024-2 Steeds van 9.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur)
• Vrijdag 20 september 2024
• Dinsdag 15 oktober 2024
• Vrijdag 8 november 2024
• Dinsdag 26 november 2024