Systemisch Werk in de groep - basis

Bekijk de kinderen met een systemische bril en ontdek wat het je oplevert!

Systemisch Werk gaat over bewustwording. Bewustwording van wat er speelt in je groep. Door Systemisch Werk wordt je contact met kinderen binnen je groep anders. Je leert ze aanspreken op een ander niveau, je leert anders te kijken waardoor er meer begrip, meer verbinding ontstaat. En als een kind het aandurft om meer van zichzelf te laten zien, kan het een stukje van de bagage die het meeneemt naar school in de groep kwijt. En daar waar dat gebeurt ontstaat ruimte om te leren, om nieuwsgierig te zijn, om je te verbinden met de ander, met de wereld om je heen, met de lesstof. Daar komt creativiteit vrij.

Vanuit de invalshoek Systemisch Werk wordt een kind niet als een opzichzelfstaand individu gezien, maar als onderdeel van een gezin, een familie, een groter geheel. 

De school wordt gezien als een systeem, een groep waartoe je behoort. Mensen in verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Jij als leerkracht hebt ook te maken met verschillende systemen: het gezin waarin je bent opgegroeid, de relaties die je hebt met collega’s, ouders en leerlingen. 

Als jij je goed voelt, kun je de leerlingen positief beïnvloeden. Zit je wat minder goed in je vel dan zullen de leerlingen daar ook op reageren. 

Wil je meer weten over Systemisch Werk en wat het je in de groep kan opleveren? Geef je dan op voor de training Systemisch Werk in het onderwijs.

 


Wat leer je tijdens deze training?

Door met een systemische blik naar je groep te kijken kun je leren om met de gevoelens binnen een groep aan het werk te gaan, zodat de groepsdynamiek verandert. Met andere woorden: je kijkt naar wat er echt nodig is om in een gevoel van veiligheid te kunnen leren.


Je leert welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Je leert hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je leerlingen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

Daarnaast zal je ook veel meer over jezelf leren. Hoe komt het dat een ouder of een kind mij triggert?  Wat zegt dat over mij? Je zult je bewust worden van je eigen handelen en leren anders met lastige zaken om te gaan, waardoor je beter voor de groep komt te staan.

Deze training heeft als groepsgrootte maximaal 14 deelnemers. De kosten van deze 4 daagse training zijn 895 euro inclusief de Eengeheel map, handouts, koffie/ thee en sapjes, koek/ fruit en lekkere lunches. 

De data van de aankomende trainingen kun je vinden onder het kopje Agenda.