Teamcoaching

De plek die je inneemt in de organisatie waar je werkt, wordt bepaald door de organisatie zelf. Wat maakt nu of je deze plek ook werkelijk in kunt nemen? Dit heeft te maken met waar je vandaan komt, je familiesysteem. Dit is het eerste systeem waarvan ieder mens deel uitmaakt. 

De eerste plek in je leven is je plek als kind. Vader en moeder zijn in hiërarchie 'de groten', het kind is 'de kleine'. De ordening is duidelijk. Tenzij.... In de geschiedenis van een familie kan er van alles gebeuren waardoor het de vader en/of moeder niet voldoende lukt om ook daadwerkelijk de plek en de taak van de ouder in te nemen of te behouden.

Als je in gedachten teruggaat naar je eigen jeugd en je denkt aan je plek als kind, kon je deze dan echt innemen? Of waren er factoren die maakten dat je wellicht de plek en de taak van je ouders overnam? 

Systemisch waarnemen kan je als leerkracht helpen om alle relaties die je op school tegenkomt nader te bekijken. Vanuit welke plek doe ik, handel ik, reageer ik? Is dit wel mijn taak? Wat maakt dat ik op een bepaalde manier met mijn leerlingen omga en met mijn collega's, en de ouders?

De Systemische benadering kan je helpen om je plek als leerkracht nog beter in te kunnen nemen en daardoor te zorgen voor meer lijfsbehoud.

Waarom? Omdat elke leerkracht na de ouders de meest belangrijke plek en taak voor onze kinderen heeft. Namelijk om hen zoveel mogelijk ruimte te geven om hun plek als kind in te kunnen nemen, en hierdoor de kans te vergroten dat zij op school hun leerdoelen en sociale doelen behalen. Daarom is elke leerkracht het waard om goed gereedschap tot zijn beschikking te hebben.

Spelen er zaken in de onderstroom en wil je samen met ons kijken wat er nodig is om de balans te herstellen? Eéngeheel helpt directie en teamleden te zien wat er onderhuids speelt. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar en wordt duidelijk wat er onder bepaald gedrag schuilgaat.

Wij zorgen, in goed overleg met jullie, voor een teamdag/dagdeel op maat.