Coaching- Persoonlijk

EénGeheel werkt vanuit het gedachtegoed van Systemisch Werk.

EénGeheel gaat daarbij uit van de mogelijkheid van mensen om zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Leven is iets dat je zelf moet doen en soms is dat nog niet zo makkelijk.

Stel je jezelf één of meer van de volgende vragen:

  • Weet je even niet hoe het verder moet?
  • Kom je in aanraking met grote en kleine problemen op het gebied van verlies, onmacht, overbelasting en dergelijke?
  • Wil je iets veranderen, maar weet je niet goed hoe?
  • Hoe ga je met jezelf en anderen om?
  • Hoe ben je daar eventueel in vast komen te zitten?
  • Hoe word je weer heel?


Word je bewust van jouw manier van omgang, van jouw keuzes en besluiten zodat je nieuwe besluiten kunt nemen. Inzicht in vaste patronen en gedrag geeft dus ruimte tot het maken van nieuwe keuzes. 

Deze ruimte maakt beweging en verandering mogelijk.

  • “Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen”.
  • Als datgene wat je doet je nog niet voldoende bevalt, maak dan de stap naar persoonlijke ontwikkeling, gedragsverandering en naar meer kwaliteit in je leven. 
  • “Wil je dat ervaringen uit het verleden, omgezet worden tot winst voor de toekomst?” neem dan contact op met EénGeheel.